skip to Main Content
CHOOSE YOUR LANGUAGE:     |

Ernstige problemen onder de Boliviaanse stammen die leven in het Amazonegebied van BOLIVIA

Ondertussen ben ik ik al een tijdje terug in Bolivia na “hersteld” te zijn van een toch wel veeleisende medische tocht in het binnenland van Haïti (zie vorige brief).

Eerst een terugblik op Haiti:

Hoewel ik nu in Zuid-Amerika ben, blijven de noodkreten (via E-mail) toekomen vanuit Haïti … Ten minste als ik op Internet kan zoals nu… Zo is er bijvoorbeeld een herhaalde ‘oproep’ van onze Haïtiaanse teammanager i.v.m. de enorme behoeften van een klein dorpje in Haïti, genaamd Gervais (alsook de omliggende dorpjes), waar ik afgelopen zomer heb gewerkt. De kinderen lijden er echt honger en er is ook een chronisch gebrek aan Geneesmiddelen die we ons niet altijd kunnen veroorloven door geldgebrek. Het gaat hier immers over honderden tot duizenden patienten. 
Desalniettemin hebben we al wat broodnodige extra steun overgeschreven om tegemoet te komen aan de meest urgente behoeften en om de vele zieken te genezen en alzo levens te redden. De kindersterfte is er zeer groot en er is (in het Haïtiaans binnenland) niemand om voor hen te zorgen. We hopen op jullie steun…
 Ik ben wel erg dankbaar voor een fonds van ongeveer 3.500 US$ dat Doctors On Mission kreeg maar dit mag ik niet aanraken daar dit een fonds met speciale “bestemming” is om een 2de hands 4 * 4 Jeep aan te schaffen voor Haïti. De totaal prijs hiervan zal rond de 15.000 Dollar schommelen.
Het droevige nieuws is echter dat het heel moeilijk wordt – zo niet onmogelijk – om al het werk in Haïti verder te zetten. De dagelijkse kosten voor medicatie, medisch materiaal, minimum betaling van teamleden en hun gezinnen en de transport kosten zijn bijna niet bij te houden. Indien dit werk wordt stop gezet zou dit dramatisch zijn voor kind en mens in het Haïtiaans binnenland en zal dit zeker de dood van velen betekenen, te beginnen met de allerzwaksten. Open a.u.b. jullie harten in deze Kerstperiode en overweeg een maandelijkse gift via onze pagina op www.doctorsonmission.org/doe-iets/
Alle giften zijn belastingsaftrekbaar! Er zijn geen administratie kosten daar alles gebaseerd is op vrijwilligerswerk.
Nu Bolivia:
Hier in Bolivia – waar ik me op dit moment bevind – is er een reëel probleem door het totaal verwaarlozen van de Indianenstammen in het Amazonegebied tegen de Braziliaanse grens. En ook hier zijn de medische noden overrompelend met vele tropische ziekten die dikwijls slechts behandelbaar zijn met dure medicatie.
We hebben opnieuw veel medicijnen en medische apparatuur moeten aankopen in de stad om naar die verre plaatsen te kunnen gaan waar geen internet, elektriciteit of stromend water is.
We zijn nu net (dood vermoeid) terug van enkele van deze stammen (Aeoreo’s en Chiquitanas). Ikzelf heb er Pediculosis (luizen met veel jeuk) en Parasitosis (met bijhorende diarree) opgelopen maar had tot vandaag geen tijd om mezelf te beginnen behandelen. Maar dit is slechts een klein gevolg van in aanraking te komen met patienten in deze streken en ik hoop binnen de 3 dagen hiervan genezen te zijn;  tenminste als ik zorg draag voor mezelf wat ik toch meer en meer doe na een aantal ernstige ziekten.
We brengen kritische hulp met onze medische teams om de veel kleinere stammen in deze regio niet alleen in leven te houden maar ook hun levenskwaliteit te verhogen. Het gebied waar we werken is ongeveer 25 keer groter dan België en heel wat minder toegankelijk!
Alles samen voelt dit medisch werk echt aan als vecthen tegen de bierkaai; nu al meer dan 2 decennia lang ...
Een mens vraagt zich soms af waarom maar deze vraag verdwijnt in het niets bij het werkelijk terplekke zien van het intens lijden waarin zulke stammen zich begeven.
We zijn ons er terdege van bewust dat elk mensenleven dat we kunnen redden de moeite waard is! Elk leven is uniek en waardevol! We zouden ons dit allemaal ten volle moeten realiseren en onze handen naar hen uitstrekken; zeker als administratie of organisatie kosten voor evenementen zo goed als nul zijn en fiscale attesten kunnen gegeven worden. 
Alles gebeurt immers via vrijwilligerswerk. Ik weet het, er zijn vele rampen over de hele wereld verspreid maar toch…iedere druppel telt hoe klein die ook moge zijn.
We willen genezing, nieuwe hoop en vreugde brengen in de harten van kinderlevens en mensen die in wanhoop verkeren! Het is niet hun schuld dat de regering zich helemaal niet bekommert om hen…
Mijn aanwezigheid hier in Bolivia is verder vereist om de lokale teams verder te leiden en ook om de nodige administratie te doen. Dit is nodig om het resultaat te maximaliseren met enerzijds minimale fondsen die binnenkomen (en er te snel weer uitgaan door allerlei urgente noden …).
Voor degenen die relatief nieuw zijn met betrekking tot het 27e jaar van Doctors On Mission zal ik een klein overzicht geven van het land Bolivia (en andere werkzaamheden), wie we zijn en wat we doen.
Het land Bolivia:
We werken al enkele decennia in Bolivia. Om korrekt te zijn sinds 1986. (Nu ook in Haïti sinds 2010).
De Boliviaanse bevolking wordt geschat op 10,6 miljoen en is multi-etnisch. Het land is ongeveer 36 keer groter dan België en is ingesloten door vijf landen: Peru, Brazilië, Paraguay, Argentinië en Chili. De landgrenzen bedragen in totaal 7.ooo Km. De helft daarvan wordt gedeeld met Brazilië. Verschillende oorlogen zorgden ervoor dat Bolivia de toegang tot de oceaan verloor. Het land kampte heel lang met perioden van politieke instabiliteit, dictatuur en economische ellende. Op deze manier werd Bolivia het armste land van Zuid-Amerika. 
De huidige president, Evo Morales, een Aymara – die al meer dan 10 jaar aan de macht is – brengt nu wel meer structurele hulp aan de Andes-bevolking (Quetchua’s of Inca’s en Aymara’s), maar het gebied dat naar Brazilië leidt, krijgt vrijwel geen enkele hulp. 
Naast de grote stammen zoals de Aymara’s en de Quetchua’s (Inca’s) in de Andes zijn er nog de Guaranies in het zuiden tegen Paraguay. Ook met hen werken we samen.
En dan zijn er nog 33 andere nomadische groepen (Indianen) in Oost-Bolivia. Deze 33 groepen worden bedreigd door armoede en uitsterving. Tropische ziekten zijn overal verspreid.
De partij van Evo Morales (genaamd MAS of Movimiento Al Socialismo”) is sterk communistisch georiënteerd maar wat erger is, is dat vooral de hulp aan deze “Nomadische stammen” volledig wordt verwaarloosd. Ze wonen in het grootste gebied van Bolivia, zo’n 25 maal Belgie. Gedurende de laatste 10 jaar werden deze stammen volledig genegeerd door het huidige regime, dat alleen hulp biedt in de Andes.
Het oosten van Bolivia (grootste deel) is laagland en omvat het tropische vochtige gebied (tot 100% vochtigheidsgraad) van het Amazone-woud. Het is er broeierig heet met temperaturen die al gauw boven de 40 graden gaan. Volgens het “VN Development-programma” leeft 64,6% van de Boliviaanse bevolking onder de armoedegrens, de steden inbegrepen. In het binnenland moet dit % ongeveer 100 zijn …
 Wie zijn wij?
Sinds een eerste “wake-up” -call in 1986-1987 tijdens een medische stage van zes maanden in de arme kinderklinieken van Sta. Cruz, kon ik veel lokale medische teams naar afgelegen gebieden leiden waar nooit een dokter komt. Zo waren onze teams op de meeste plaatsen de eerste artsen, verpleegsters en tandartsen die werkzaam waren op deze plaatsen. Tevens hebben we talrijke lokale kliniekjes opgezet – indien de fondsen het toelieten – in de meest noodlijdende gebieden van het al armste land van Zuid-Amerika.
We hebben dit Boliviaanse werk in het binnenland van Haïti als het ware gekopieerd na de aardbeving in Haïti (2010) waar er meer dan 250.000 doden vielen!!! (lees dit aub 2 maal!) en 100.000den (zwaar) gewonden. Dan hadden we de cholera-epidemie (2012) in Haïti die het leven kostte aan nogmaals een 20.000 tal voornamelijk kinderen. 
 
De ellende was zo groot in het binnenland van Haïti dat we deze mensen niet konden achter laten. 
Bijna overal waar ik kom, als blanke westerse arts, trek ik – of ik het wil of niet – jonge lokale artsen, verpleegkundigen en tandartsen aan die uit deze arme gebieden komen. Op de een of andere manier kregen ze de kans om verder te studeren aan de plaatselijke universiteit in een nabijgelegen stad. Een nabijgelegen stad betekent hier soms dagen wandelen en dan op de “hoofdweg” een bus reis nemen van minstens 1 dag om de stad te bereiken.
Wegens gebrek aan geld en studieschuld kunnen deze Boliviaanse en Haïtiaanse artsen niets beginnen in de hoofdsteden – hoewel deze steden al erg arm zijn – zoals bijvoorbeeld Potosi, Sucre, La Paz, Port-au-Prince, etc… .
Met de hulp van Doctors On Mission zetten we zo teams op die – en gedreven door hun jong idealisme – gaan deze artsen terug naar hun plaats van herkomst diep in het binnenland.
De grootste uitdaging zijn de dagelijkse behoeften aan medicijnen, transport en voedsel / kleding voor ons team en natuurlijk voor de talloze patienten. 
Ze leven en werken enkel dankzij jullie bijdragen. Op deze manier konden we gezondheidszorg brengen naar plaatsen waar er helemaal geen medisch personeel te vinden was.
Er zijn dus in al die jaren talloze kleine kliniekjes opgezet, eerst in Bolivia en vervolgens in Haïti, evenals een weeshuis in Haïti dat helaas eind 2016 door een orkaan (Matthew) werd verwoest. Meer dan duizend stierven in de regio, maar alle weeskinderen hebben het overleefd en relocatie werd mogelijk gemaakt dankzij het werk van het Haïtiaanse Doctors On Mission team.
Soms werk ik in een ander land, maar ik wil u verzekeren dat de lokale teams hun geweldige werk verderzetten (zolang er geld beschikbaar is) terwijl ik contact met hen onderhoud. Dit alleen al is een enorm werk vanwege alle vragen die ik ontvang van de teams met betrekking tot diagnose en behandelingen van patiënten en de noodzaak om de financiën te verstrekken.
Onze doel is om geen enkele zieke achter te laten hoe erg zijn toestand ook is. Dit brengt nog eens extra kosten mee i.v.m. transport, de nodige labo testen, dure behandelingen en operaties die moeten uitgevoerd worden.
Onze “roep” is dus om te gaan waar geen artsen aanwezig zijn (te arm, geen elektriciteit, geen voedsel, geen drinkwater, etc.) en ALLEN te helpen. Op deze manier hebben we in de afgelopen 27 jaar medische hulp geboden in zoveel dorpen dat ze onmogelijk allemaal op te sommen zijn of ik moet mij eens 3 dagen zetten nadenken waarvoor ik geen tijd heb. Dit is ook niet zo belangrijk…
Bovendien waren we van bijzonder belang tijdens natuurrampen zoals de aardbevingen in Bolivia (1998) en Haïti (2010), overstromingen van de Amazone (2007-2008), cholera-epidemieën in Bolivia (1992) en Haïti (2012), etc…
Op dringend verzoek van enkele organisaties kon ik ook hulp bieden tijdens de Super Tyfoon op de Filippijnen (2013) en aan de minderheidsgroepen in N. Pakistan (2010-2012). Ons team uit N. Pakistan kon dan op zijn beurt afgelegen dorpen bereiken tijdens de aardbeving in Nepal (2015?) daar er geen enkele Westerse steun kwam naar deze dorpen. Bijvoorbeeld B-fast of andere Internationale gouvernementele organisaties geraakten daar niet. 
Tot slot
Tot slot wil ik jullie nog mededelen dat het voor ons – als artsen – het erg belangrijk is om te rekenen op maandelijkse donaties met betrekking tot dit werk.
Alsook zal ik jullie een nieuwe update geven over “De Warmste Week” als ik terug in België ben in December.
Toch begrijp ik enkele dingen niet goed omtrent de opgezette acties. Dit in alle eerlijkheid…. Ik heb zelf enkele acties ingeschreven voor Doctors On Mission op de Warmste Week en kreeg tot 3 maal toe een brief van de organisatie terug om de opbrengst zeker niet te storten op Doctors On Mission maar via De Warmste Week. Nadien stond nadrukkelijk vermeld dat De Warmste week geen fiscale attesten kan leveren terwijl Doctors On Mission officieel geregistreerd is en dit WEL doet. Ik vraag me af: “Waarom deze mededeling van De Warmste Week?”. Het verschil is immers dat wij uitdrukkelijk WEL fiscale attesten geven.
Voor alle duidelijkheid. Ik heb absoluut niks tegen de warmste week en vindt dit een geweldige promotie stunt om talloze VZW’s te helpen maar het klonk mij wel wat raar in de oren… De keuze ligt volgens mij aan de actie en aan jullie zelf om te kiezen.
Nogmaals, ik draag de Warmste Week echt een heel Warm Hart toe en zij brachten vorig jaar – toen we voor de eerste maal meededen – ook enkele duizenden Euro op voor Doctors On Mission.
Toch kan ik mij niet houden om een “tip” te geven aan hen die een bedrijf hebben, producten verkopen, boeken of kunstwerken of één of ander creatief idee hebben. Mits vermelding dat deel van de opbrengst (hoe klein het % ook is..) t.v.v. van een erkende VZW “Doctors On Mission” is, betekent dit een win-win situatie voor beiden daar fiscale attesten mogelijk zijn.Dit zou een extra stimulans zijn naar jullie cliënten toe om jullie product op de markt te brengen. 
Het boek waarin MS Patiente Carine Schelkens haar levensverhaal doet is daar een voorbeeld van. Anderen blijken dit initiatief te volgen en dit zou tot een enorme steun en zelfs de overleving van Doctors On Mission kunnen leiden, een werk waar onze lokale Doctors een verschil maken tussen leven en dood in die streken waar er geen enkele medische hulp voorradig is.
Op die manier zou de Warmste week weleens het Warmste jaar kunnen worden voor Doctors On Mission ;)
 Nog de hartelijke groeten van alle Doctors On Mission teams en mij!
Rik
PS1: Als ik terug in België ben (December) geef ik dus alvast een update over de opgezette activiteiten van Doctors On Mission t.v.v. de Warmste week maar op dit moment is het te druk hier in Bolivia.
PS2: Foto’s zijn al gepubliceerd op FB onder Rik Celie en meer zullen er komen de komende uren….

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top