skip to Main Content
CHOOSE YOUR LANGUAGE:     |

februari nieuwsbrief

Beste vrienden,
 
dm_1Hartelijke groeten vanuit de Chiquitania! De Chiquitania is een uitgebreid gebied enkele honderden Kilometers ten Oosten van Sta. Cruz de la Sierra, Bolivia. Het gebied grenst aan Brazilië.
 
Oorspronkelijk vormden de Chiquitanas de grootste groep onder 13 verschillende etnische groepen in het Amazone basin ten Oosten van de Boliviaanse Andes. Een gebied dat  zich uitstrekt tot diep in het Braziliaanse regenwoud… Meer dan 20 jaar geleden werkte ik al samen met de Yuracare’s en de Aeroeo’s die ook tot deze 13 stammen behoren. Dit werk werd in 1997 door EO Metterdaad gefilmd.
 
Vandaag de dag zien we in dit gebied een heel heterogene groep die zich vermengd heeft met elkaar en in sommige streken zelfs met de afstammelingen van de vroegere Inca’s ofte de Quetchua bevolking die van oudsher de Andesbergen bevolken.  
 
Het is er steeds broeierig heet. Zeker gedurende deze “zomer” maanden (December – Maart) op het Zuidelijke halfrond. De warmte is bovendien erg vochtig en temperaturen lopen niet zelden op tot boven de 45 graden. Er is geen elektriciteit aanwezig op de plaatsen waar wij werkzaam zijn. Schaduw moeten we zoeken onder de bomen….
 
dm_2De armoede is erg groot en er is vooral heel weinig hulp te vinden in deze verafgelegen en dikwijls door overstromingen geteisterde gebieden. Ondertussen brengt Doctors On Mission ook bij de Chiquitanias reeds verschillende jaren medisch hulp.
 
De vele jonge kroostrijke (4-8 kinderen) gezinnen met een alleenstaande jonge moeder valt me steeds sterk op. De vader zou weggetrokken zijn naar de stedelijke gebieden op zoek naar werk en een beter bestaan maar nooit teruggekeerd zijn naar zijn familie…
 
dm_3Deze jonge moeders en kinderen kunnen we een menswaardiger bestaan bezorgen door hen regelmatig te bezoeken en hen aan te moedigen. Naast allerlei tropische en andere ziekten roeien wij daar uiteraard ook de alomtegenwoordige parasieten uit. Dit doen we systematisch bij iedereen. Nadien geven wij hen dan de nodige multi-vitaminen met mineralen en ijzer. Op deze manier kan het lichaam zich herstellen.

Een bepaalde soort van parasieten – en eens besmet bevinden er zich tienduizenden (eitjes, larven en wormen) in één lichaam – zijn bijvoorbeeld dol op ijzer. Dit veroorzaakt ernstige anemie (tekort aan rode bloedlichaampjes). Dit tekort veroorzaakt niet alleen vermoeidheid maar ook vertraagde groei en ontwikkeling van kinderen met episoden van ernstige pijn, vooral in de gewrichten, buik en ledematen.

Dit is slechts één klein voorbeeld om te laten zien hoe het leven van 1 kind drastisch kan veranderd worden – vrij van vermoeidheid, hevige pijn en ontwikkelingsstoornissen – dankzij een goedkope hoeveelheid Multivitamines met IJzer na een al even goedkope behandeling van hun parasitaire infectie. Ons probleem is echter dat we voortdurend uitreiken naar honderden of duizenden kinderen. Dus heeft dan natuurlijk de nodige maandelijkse kosten. Ik heb soms het gevoel dat velen – die niet in de medische sector zitten – niet inzien hoe we de kwaliteit van het leven van nog maar 1 kind drastisch kunnen veranderen met zulk een goedkope behandeling. Verder besteden we ook veel aandacht aan preventieve en curatieve tandheelkundige zorg.
 
Het was dus wel even wennen na een toch wel drukke periode in België en Nederland waar ik op vele plaatsen kon getuigen over het werk van Doctors On Mission. 

Mijn oorspronkelijk plan om terug af te reizen begin November heb ik 2 maand uitgesteld door de vele spreekbeurten die ik kon geven zowel in België als in Nederland. Ondertussen kon ik ook alle administratie verder zetten en een uitgebreid dossier opstellen en indienen om 6 jaar verlenging van ons Statuut als erkende instelling te verkrijgen.
 
De meest verschrikkelijke berichten komen echter steeds uit dezelfde hoek. Nieuws waar jullie ook nu bijna dagelijks met geconfronteerd worden. Het betreft hier dringende berichten van ons team uit N. Pakistan…. Wat er gebeurde in Parijs i.v.m. de terroristische aanvallen is slechts een kleine afspiegeling van wat er dagelijks gebeurt onder de vervolgde Christenen en minderheidsgroepen in vele andere landen en dit is zeker niet anders in N. Pakistan.
 
Meestal krijg ik “schreeuwende” oproepen voor hulp die mij dikwijls wakker houden… De terreur is – zoals jullie ondertussen wel weten – extreem barbaars. Het ergste – in mijn geval – is dat ik vele mensen ter plaatse heb leren kennen en daardoor kan ik nog moeilijk zeggen dat deze berichten zich “ver van mijn bed” bevinden.

Het meest in het oog springende was de arrestatie van Shama, een 25 jarige zwangere vrouw die samen met haar man Shahzad Masih levend in de hoogovens van een steenbakkerij werd geworpen toen ze valselijk beschuldigd werd bevonden van blasfemie.  Dit gebeurde in Kot Radha Kishan, ongeveer 60 Km. ten Zuidwesten van Lahore.
 
dm_4Shama – die zelf ongeletterd is – werd beschuldigd van enkele papieren van de Koran vernietigd te hebben toen ze het huis opruimde van haar overleden schoonvader. Ze schreeuwde het nog uit dat ze absoluut niet wist wat er op die papieren stond maar de menigte hoorde haar niet….  Meer dan 1.000 mensen van drie verschillende dorpen bestormden hun huis, braken letterlijk een stuk van hun dak af, folterden hen en sleurden hen naar de hoogovens waar ze levend werden
Shama ingegooid…  Ze waren 8 jaar gehuwd en laten 3 kinderen achter. Ons team vroeg dringend hulp voor de 3 overlevende kinderen (verblijf, voeding, scholing). Zij werden op een geheime plaats ondergebracht.
 
Men schreef mij “Deze kinderen zijn zeer angstig en volledig ontredderd, aangeslagen, troosteloos en wanhopig. Hun toekomst is onzeker. We  hebben dringend hulp nodig voor voedsel, verblijf en om hen verder te kunnen laten studeren. Zij hebben onze helpende handen nodig!”
 
Dit is natuurlijk geen alleenstaand geval. Zo zijn er dagelijkse gruwelijke verhalen. Het kleinste voorwendsel wordt aangewend om Christenen en andere groepen te beschuldigen. Het volstaat dat de menigte door een lokale religieuze leider wordt opgejut om tot zulk een toestanden te komen. Het gevolg is dat de minderheidsgroepen de dorpen verlaten en voortdurend op de vlucht zijn….
Ons team schreef: ”We riskeren dagelijks met zijn allen hetzelfde lot te ondergaan…”.
 
Naast de Taliban en Al Qaeda is IS ook daar actief. Er doen zelfs geruchten de ronde dat IS tot 30.000 olie dollars uitbetaalt aan de Taliban of Al Qaeda voor elke blanke (indien zijn land met de coalitie meewerkt) die aan hen uitgeleverd ​wordt​.  
 
Een geplande expeditie naar Pakistan in December om mijn team bij te staan werd dan ook onmogelijk. Bovendien kon ik ook aan geen Visum geraken… En op hetzelfde moment drong er zich terug een dringende hospitalisatie op. God zij dank was ik nog net in België en is alles goed afgelopen…
 
In December gebeurde er dan terug iets wreeds in dezelfde stad (Peshawar, N. Pakistan) waar er vorig jaar 85 doden en 100-den zwaar gewonden vielen omwille van zelfmoord aanvallen van de Taliban op de plaatselijke kerkgemeenschap.  Dit is niet zo ver van waar ons lokaal Medisch team werkzaam is.
 
dm_5Een ganse groep Taliban mannen – verkleed als militairen – hadden op 16 December 2014 een grote niet Moslim school langs achter binnen gedrongen. Daar hebben ze maar liefst 132 kinderen en 8 leraars geëxecuteerd. Er waren ook 200 kinderen geschoten die het bloedbad hadden overleefd. Ik kan jullie bevestigen dat de “horror” beelden van de beschoten en overlevende kinderen te erg waren om zomaar op de sociale media te zetten en heb dit toen ook niet gedaan. Het drama is compleet als de kinderen van Christenen of andere minderheids-groepen ook niet verder verzorgd kunnen worden daar ze niet welkom zijn in de Moslim klinieken. Als team hebben we toen verscheidene kinderen kunnen verder helpen.
 
Als organi​satie ​zijn we echter veel te beperkt om echt iets te betekenen. Dit vooral door gebrek aan financiële middelen maar natuurlijk ook omwille van de grote gevaren en organisatorische moeilijkheden ter plaatse.
 
Het blijft nochtans hartverscheurend van berichten te moeten lezen als (ik citeer): ”Dr. Rik, please, we request at this very sad time to think about these needy children who are badly injured and are looking for urgent medical treatment. We need to help them! Too many children are right now in critical condition in the operation theatre.”
 
dm_6Nochtans is er ook goed nieuws! En wel nog vanuit Haïti… In Morency konden we eindelijk starten met de bouw van het weeshuis. We hebben geen grote fondsen maar doen wat we kunnen met wat we hebben ontvangen. Ondertussen staan er al enkele toiletten en worden de muren opgetrokken voor de bouw van de eetzaal die ook zal gebruikt worden voor allerhande activiteiten zoals bijvoorbeeld voor scholing.

Op dit moment zoeken we naar fondsen om het dak aan te leggen. Gezien de seismologische activiteit in de regio proberen we alles zo stevig mogelijk te bouwen maar dat is niet evident met de beperkte middelen waarover we beschikken. Het voornaamste nu is dat deze kinderen een beschermplaats krijgen.
 
Maar hierover zal ik iets meer schrijven in de volgende brief daar ik na Bolivia naar Haïti zal afreizen.
 
Nog de hartelijke groeten van alle DM medewerkers! 

Rik 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top