Skip to content
CHOOSE YOUR LANGUAGE:     |

Wat is DM?

“Doctors On Mission” (afgekort tot DM) is een missie die gestart werd door de Vlaamse arts Dr. Rik Celie.

Deze missie werd opgestart onder de naam “Salud para Bolivia” wanneer deze artsen in Bolivia aankwamen in September 1990. Deze missie werd later “Face the Challenge” genoemd maar kreeg uiteindelijk zijn definitieve vorm onder de algemene naam “Doctors On Mission”.  Dr. Rik’s grootste inspiratie kwam er toen hij als kind de verhalen hoorde over het werk en leven van Dr. Albert Schweitzer en Dr. David Livingstone.

Doctors On Mission voorziet in medische zorg via de opbouw van locale medische teams die op continue wijze uitgaan naar deze streken waar de nood het hoogst is zoals het armoedige binnenland van Bolivia, Haiti en N. Pakistan. Er worden locale medische teams gevormd waar rampen en catastrofes geschieden. De voorbeelden zijn talloos… Zoals in Bolivia gedurende de aardbeving (Aiquille 1998); overstromingen Boliviaanse Amazone (2008) of in Haïti gedurende de enorme aardbeving aldaar (2010) alsook tijdens de cholera epidemie (2011) of tijdens de overtocht van de orkaan Sandy (2012) die een ganse regio aldaar vernielde. In Pakistan hebben we hulp geboden via medische teams aan minderheidsgroepen die vevervolgd en uitgebuit worden zoals bijvoorbeeld gebeurt bij 3% van de bevolking in Pakistan (= toch nog equivalent voor 6 miljoen mensen!). Daar hebben zij hun hoofdbasis in het Noorden… tegen de Afghanistaanse grens….een hele uitdaging! Bovendien was er een lokale hongersnood omwille van overstromingen vanuit de Tibet.

Deze lokale medische teams richtten zich voornamelijk op (wees-)kinderen, jonge alleenstaande moeders of zeer arme families. De streken die gebukt gaan onder extreme armoede zien zij als het “epicentrum” van hun acties.

 

Wat is er nu zo verschillend aan DM indien je het vergelijkt met andere missies:

1/ Het werken met lokale medische teams die voortdurend opnieuw uitgaan naar die streken die zij zo goed kennen sinds hun kindertijd. Zij zelf brengen de visie in kaart en gaan uit naar de meest noodlijdende gebieden om er preventieve, curatieve en constructieve gezondheidszorg te brengen.

Wij geloven dat deze locale doctors met de “DM mentaliteit” en voldoende training beter geëquipeerd zijn om de noden en problemen van hun eigen volk met hun eigen cultuur en taal ten volle te begrijpen en in staat zijn van deze te vertalen naar een zo efficiënt mogelijke hulpverlening toe.

2/ Het werken in het diepe binnenland waar noden het hoogst zijn en hulp gering of (meestal) onbestaande in tegenstelling tot grote organisaties die veelal in en rond stedelijke centra (tot 1 dag rij-afstand) opereren in toch wel reuze landen en zo minder dan 10% van de oppervlakte bestrijken.

3/ Het brengen van levensreddende geneesmiddelenonderricht geven hoe ziektes te voorkomen en het opzetten van een structureel gezondheidsnetwerk – indien mogelijk – in samenwerking met de locale regering.

4/ De grootste nood van Doctors On Mission is niet het ontbreken van medisch personeel. Deze lokale medische idealistische teams vragen niks liever om zelf te kunnen uitgaan naar hun eigen mensen die in nood verkeren. Zij werken ook voor een loon dat ongeveer 4% bedraagt van een Westers doktersloon. De meeste lokale artsen en verpleegsters zijn jonge mensen die – gedreven door hun idealisme – steeds opnieuw willen uitgaan indien er voldoende geneesmiddelen, medisch materiaal en vervoermiddelen aanwezig zijn.

Ook worden de lokale teams verder opgeleid door buitenlandse dokters-specialisten of door Dr. Rik Celie zelf.

Dr. Rik werkt op constante wijze verder in deze landen via periodieke bezoeken het hele jaar door.

5/ Structurele hulp wordt gegeven via het opzetten van centrale medische missie basissen in

het centrum van zulk een armoedige of door catastrofes geteisterde gebieden.

Dit kan ook gepaard gaan – indien zich dit zo opdringt – met het voorzien van faciliteiten voor weeskinderen op zulk een basissen (Haïtiaans binnenland).

Onze lokale medische teams gaan uit van deze centrale missie basissen Noord, Oost, Zuid en Westwaarts met hun “lange afstands” jeeps-ambulances.  Indien niet onmiddellijk de nodige verzorging kan gegeven worden, worden de patiënten immers verder naar de stedelijke centra gebracht via de beschikbare transportmiddelen. Zij bestrijken daarbij een “radius” van verscheidene honderden kilometers rondom hun centrale medische missie basissen.

Soms moeten zij daarbij rivierboten (Amazone, Bolivia); motorfietsen (Artibonite, Haïti) of paarden (valleien in Bolivia) gebruiken. Soms ook moeten zij letterlijk uren (tot 15 uur) te voet gaan (Andes-Bolivia) om deze communiteiten te bereiken.

Indien fondsen aanwezig worden ver weg “Sattellite” basissen opgezet die eigenlijk medische centra zijn om deze omliggende gebieden te verbinden met de hoofdbasisVia tele communicatie (USB radios, telefoon, etc..) worden op die manier ganse zones van gezondheid voorzien en kan op die manier de gezondheidszorg van een armoedige streek ingebijt worden in de lokale gezondheidsstructuur mits medewerking van de lokale regering.

De DM teams werken hoofdzakelijk samen met locale inlandse kerkjes om corruptie te vermijden en om zelf hun goede intenties aan de lokale bevolking te tonen.

De grootste nood van Doctors on Mission is dus financieel omdat de inlandse medische doctors geen loon hebben van de regering. Nochtans staan zij in voor 10-duizenden niet verzekerde zeer arme (wees-) kinderen of zeer arme families die niet kunnen overleven zonder jullie/onze hulp.

Alzo voorzien zij maandelijks duizenden geneesmiddelen, brengen patiënten over voor medische operaties of ingewikkelder behandelingen in de hospitalen van stedelijke centra waarbij wijzelf deze heelkundige ingrepen wel moeten betalen.

 

Een veel gestelde vraag:

OK, maar waar halen zij dan hun geneesmiddelen vandaan? Doctors On Mission – werkzaam sinds meer dan 20 jaar (1990) – heeft zeer slechte ervaringen met de invoer van containers, zij het met geneesmiddelen, kledij, voeding of andere logistieke hulp. De invoer van de laatste containers in Bolivia (2003-2004) kostte hen verscheidene duizenden Euro en maanden papierwerk wat ook een zware extra belasting heeft en het medische werk zo goed als stillegde gedurende die tijd. Dit, omwille van een berg van bureaucratie die soms maanden in beslag neemt en alle corruptie die we steeds weer ervaren bij iedere volgende administratieve stap. Het is ook daarom dat zij voordeel halen uit de stocks geneesmiddelen die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft opgezet in de voornaamste steden van zowat alle arme landen in de wereld. Zo kan men bijvoorbeeld een “pot” Antibiotica kopen voor 20 tot 40 Euro. Ook worden vervoermiddelen, medische apparatuur, etc… lokaal aangeschaft of – indien niet voorradig – in het naburige land.

Hoe kan ik helpen ? 

Bij het geven van een kleine maandelijkse gift help jij deze mensen en kinderen met geringe slaagkansen. Zelfs indien de gift klein is hebben we het liefst maandelijkse giften daar deze ons in staat stellen om het budget op te stellen voor het komende jaar. U kan dit nu opstarten door naar onze donatie pagina te gaan.

Door jouw hart te openen voor hun problemen en voor de lokale teams maak je zovele armen vrij van pijnen en creëer je nieuwe hoop !  Onze meest recente berekening in 2011 toonde ons aan dat bij het geven van 5 Euro per maand, je een enorm waardevolle bijdrage heeft om 1 kind te behandelen en mogelijks zelfs het leven te redden. Indien jij bijvoorbeeld beslist van voor deze missie 1 Euro/dag opzij te zetten (30 Euro per maand), dan help je om de hongerigen te spijzigen, de verdrukten te bereiken en de zieken te genezen en redt je mogelijks het leven van 72 kinderen per jaar !!!

U kan naar onze donatie pagina gaan om te geven via Paypal of om een automatische maandelijkse overschrijving op te starten.  Het rekeningsnummer van Doctors On Mission is :

Doctors on Mission – Belgie:

vzw Doctors on Mission
Belfius bank 552-3280600-11
IBAN : BE30-5523-2806-0011
BIC (SWIFT code) : GKCCBEBB

Alle giften zijn belastingaftrekbaar. Er zijn geen administratie kosten en de gelden worden voor de 100% gebruikt voor het werk. Ook wordt 4 tot 5 maal per jaar een e-mail nieuwsbrief uitgezonden over het werk en kunt u alzo de activiteiten van Doctors On Mission verder volgen.

U kunt zelf de vreugde beleven om deel uit te maken van deze medische missie via uw bijdrage. De lokale teams waarderen ten zeerste elke geldelijke bijdrage, hoe gering die ook moge zijn. Indien u wenst is Dr. Rik steeds persoonlijk te bereiken op zijn email adres DrRik@DoctorsOnMission.org.

Indien u deel uitmaakt van deze missie en het nieuws volgt, zult u ook de vreugde ervaren om dit constructief medisch werk verder te helpen groeien waar ook ter wereld.  In tegenstelling tot bijvoorbeeld « artsen zonder vakantie » of « B-fast » (ik schrijf dit neer met het grootste respect)  stoppen onze lokale teams niet met verder uit te gaan naar de minstbedeelden na de 1ste fase van de catastrofe. Toch niet indien er voldoende fondsen aanwezig zijn voor aankoop medicatie, medisch materieel en transport mogelijkheden. Alzo kunt u daadwerkelijk een verschil brengen in een wereld waar het lijden en de armoede groot is.

Vergeet niet dat deze locale doctors en verpleegsters klaarstaan om hun naaste te gaan helpen en dat u zelf hierbij veel kan doen.

Bekijk a.u.b. ook onze foto galerij die voor zichzelf spreekt en het belang aantoont van onze doelbewuste acties.

 

Een persoonlijk woord van Dr. Rik: 

Ik, Dr. Celie, verzeker je dat je de nodige vreugde in je hart zult ervaren een deel van deze missie te mogen zijn als je hen helpt die zichzelf niet meer kunnen verder helpen. Bovendien, wat voor ons bijna niks betekent is hun weg uit een leven van ellende en pijn.

Ga a.u.b. naar https://doctorsonmission.org/take-action/dm-challenge/  en hoor en zie het getuigenis over Celine ,een 9-jarig Haitiaans meisje. Hoe zij verstopt werd door haar familie in een berghutje omwille van een « monstergezicht », hoe ons team haar vond … ook hoe zij werd overgevlogen naar Belgie waarbij ik haar samen met de chirurg Dr. Cesteleyn kon voorzien van een gratis heelkundige ingreep kreeg (Dec. 2011). Celine heeft ondertussen beslist… Zij zal verder studeren en wil DM verpleegster worden…

Indien je onze 3 maandelijkse Nieuwsbrief per email wenst te ontvangen, gelieve dan uw email adres op te geven via onze website daar het de enige manier is om jullie blijvend te informeren over het werk (ook via de website zelf, Facebook, etc…).

Met vriendelijke groeten !

Dr. Rik

Back To Top