Skip to content
CHOOSE YOUR LANGUAGE:     |

Dr. Rik & Carolien Celie: Plotse dood van Dr. Ino; hulpverlening aan dorpen midden de vuurhaarden van de Boliviaanse Amazone; help ons verder levens redden in het binnenland van Bolivia

HAITI:  De afgelopen tijd hebben we met ons medisch team heel wat werk kunnen verrichten in de bergachtige gebieden van het Haïtiaanse binnenlandDeze geïsoleerde plaatsen bereiken, waar nooit enige vorm van medische hulp wordt voorzien, is op zichzelf al een immense opdracht. De “paden” zijn immers in een bijzonder slechte toestand, zijn zeer steil en vaak zeer glibberig na het woedden van de zoveelste tropische storm. De noden zijn immens… Het is toch wel de vraag of we deze opdracht kunnen volhouden omwille van financiële tekorten waar we mee te kampen hebben. Iedere medische tocht kost al vlug minimaal een 2000 Euro. Het benodigde budget moet iedere keer worden aangevuld opdat medicijnen kunnen voorzien worden, het verpleegkundig personeel kan betaald worden, de ambulance kan onderhouden worden, mechanische defecten kunnen hersteld worden, etc… En dan hebben we het nog niet over de specifieke en/of acute noden die bepaalde hulpbehoevende mensen dringend nodig hebben. En toch zien we steeds weer geweldige resultatenzoveel blijdschap en dankbaarheid van de lokale bevolking wanneer we deze geïsoleerde dorpen konden bereiken en medische hulp konden bieden. 
Momenteel zijn Manceau en de omliggende dorpen getroffen door luizen-, schurft- en schimmel-epidemieën. Dit brengt vaak heel wat bacteriële huidinfecties teweeg als gevolg van het vele krabben door de immense jeuk over het gehele lichaam. Een groot aantal van de kinderen zijn aangetast omdat deze huidziekten zeer besmettelijk zijn. De grootste doodsoorzaak onder de kinderen en ouderen zijn echter de vele long- en buikinfecties die in grote mate versterkt worden door een verzwakt immunologisch systeem. Indien we genoeg middelen ter beschikking hebben dan zijn deze infecties niettemin relatief gemakkelijk te behandelen. Toch willen we Haïti niet zomaar achterlaten… 

Uw steun en bijdrage in “Woord en Daad” is dus van heel groot belang! Het zou heel fijn zijn mochten er wat spontane acties worden opgezet om ons op die manier meer “armslag” te geven. Remember: wanneer een minimum van 40 euro geschonken wordt, zijn giften voor 45% belasting aftrekbaar! Dit geldt jammer genoeg niet voor acties ten voordele van de Warmste Week alhoewel deze natuurlijk ook meer dan welkom zijn! 

BOLIVIA: Een ramp van ongeziene schaal heeft zich heeft uitgespreid in ons geliefde Bolivia! Het is een land dat voor meer dan 65% uit tropisch woud (deel van de Amazone) bestaat en waarvan tot nu toe meer dan 3 miljoen hectaren verwoest zijn door agressieve brandhaarden. Om je een idee te geven: dit is een gebied gelijk aan (of net iets groter) dan de totale oppervlakte van België! De oorzaak van de branden mag gezocht worden in natuurlijke oorzaken na een voorafgaande droogte van meer dan 5 maanden maar ook in een regering die mensen ertoe aanzet om extra vuurhaarden te creëren omwille van economische en politieke belangen. Ondertussen zijn grote streken binnen dit tropische gebied afgebrand, zijn reeds 30 miljoen dieren gestorven of ernstig gewond en zijn we in het ongewisse gelaten over het lot van een groot deel van de inheemse bevolking (33 Boliviaanse Amazone stammen). De Boliviaanse regering houdt helaas vele cijfers verborgen en weigert maar al te vaak buitenlandse hulp. Gelukkig toont de lokale bevolking zich vindingrijk door de strijd aan te gaan op hun manier! Met veel moed en veerkracht konden ze reeds velen redden van een zekere dood door de aanleg van grote zand-dijken en wegen rondom de dorpen om de verspreiding van het vuur tegen te houden. Een methodiek dat zijn efficiëntie heeft bewezen. Ook buitenlandse vliegtuigen hielpen mee om de vuren te blussen.

Ondanks het risico van het vuur zijn we met ons lokaal team vertrokken naar enkele van deze inheemse dorpen. Het is een klein wonder dat tijdens onze medische expeditie het plots voor het eerst sinds 5 maand begon te regenen….. De temperaturen daalden van boven de 40-45 graden naar een historische laagte van 13 graden. Een deel van de vele brandhaarden die de amazone teisterden werden hierdoor spontaan gedoofd. Dit was een ongeziene gebeurtenis voor de lokale bevolking en werd onthaald met tranen van dankbaarheid… Tijdens deze ‘zegen van regen’ kwamen we aan in de verschillende dorpjes en zijn we erin geslaagd velen te helpen met de nodige medicatie, zalfjes, verbanden, kleding en voeding. Op een eerder primitieve manier konden we heel wat werk verrichten. De dankbaarheid voor de geboden hulp, werd op een bepaald moment heel en op ontroerende  wijze verwoord door de lokale “leider” van het dorp.

 

Plotse overlijden van Dr. Ino & de A.L.S-Ziekte van medewerker Benjamin 

Een paar dagen na onze aankomst in Bolivia vernamen we het enorm droevige nieuws dat mijn dierbare collega en vriend Dr. Ino (55 jaar) overleden was aan een hartstilstand na een jarenlange strijd tegen de dodelijke ziekte Chagas. Deze ziekte had zijn lichaam het laatste anderhalve jaar volledig ondermijnd. Niemand kon vermoeden hoe ernstig zijn ziekte was aangezien hij zijn leed niet echt te kennen gaf. Ons verdriet was groot… Zo plots afscheid moeten nemen van een vriend waar ik jarenlang intens mee heb samengewerkt sinds 1993-1994, heeft me diep geraakt. We prijzen onszelf gelukkig dat we samen met zijn familie van nabij afscheid konden nemen in zijn woonplaats Tarija (Zuid-Bolivia). Dr. Ino laat een vrouw en drie studerende kinderen achter (Geneeskunde, Architectuur en Farmacie). Als trouwe vrijwillige medewerker van Doctors On Mission heeft hij geen spaargeld kunnen achtergelaten… 

Als laatste brengen wij nog graag naar voren dat een ernstig zieke man onze hulp goed kan gebruiken. Het gaat om de 33-jarige Benjamin, de broer van één van onze medewerkers (Hermana Olga – Yamparaez). Hij lijdt aan de dodelijke A.L.S-ziekte en heeft dringend nood aan noodzakelijke ondersteunende middelen die zijn immuunsysteem helpen versterken. Helaas is dit niet verkrijgbaar in Bolivia en heeft hij amper de middelen om ook maar de meest essentiële ondersteuning te verkrijgen. We willen in ieder geval Benjamin’s lijdensweg zo comfortabel mogelijk aanpakken. Benjamin is getrouwd en vader van twee studerende kinderen. Enkele extra giften voor de familie en studerende kinderen van Dr. Ino en Benjamin ware meer dan welkom.

Nog de hartelijke groeten van Rik, Carolien en onze teams in Bolivia en Haïti 

Om in de sfeer van de warmste week te komen doen wij nogmaals graag een warme oproep aan allen die bereid zijn om een kleine “actie” op te zetten t.v.v Doctors On Mission. Dit kan via de actie “De Warmste Week” of rechtstreeks via onze VZW indien je wenst dat jouw gift belasting aftrekbaar is wat belangrijk zou kunnen zijn op het einde van dit jaar en zoveel mensen uit hun lijden zou kunnen verlossen door de rechtstreekse steun. Administratiekosten zijn er niet. In 2020 bestaat Doctors On Mission 30 jaar en hopen we uit de grond van ons hart op mensen die een speciale actie ondernemen om ons werk verder een riem onder het hart te steken. Wijzelf zijn soms jammer genoeg te druk en te veel werkzaam met het medische aspect. 

Back To Top