Skip to content
CHOOSE YOUR LANGUAGE:     |

De grootste oorzaak van ziekte en dood – “Without Transportation, no medication….”

Met veel goede moed en standvastigheid blijven we met volle toewijding uitgaan in Bolivia (de Andes en de Amazone) en de binnenlanden van Haïti met als doel genezing te brengen waar nodig! 

We blijven focussen op de “gewone” mens die in deze arme gebieden niet over de mogelijkheden beschikt om gezondheidszorg te krijgen. Het zijn meestal de armsten onder de armen die honderden Km. ver van de stedelijke centra leven.
 “Without transportation, no medication…” 
Dikwijls kunnen we deze mensen niet anders bereiken dan via zeer moeilijk bereikbare zand- of verharde wegen, soms een Parijs-Dakar waardig. Daarom hebben we dringend 7.000 Euro nodig om onze Hospitaal vrachtwagen terug te repareren. Deze vrachtwagen doet ondertussen 20 jaar dienst in Bolivia met “ups” en “downs”. We zien nu een grote kans om deze F7 Volvo Hospitaal vrachtwagen terug te gebruiken in de uitgestrekte Amazone gebieden alsook de bereikbare Andes gebieden. Deze vrachtwagen beschikt over een labo, apotheek, mogelijkheid voor kleine chirurgische ingrepen en bied bovendien woon- en slaapruimte in deze enorm uitgestrekte en soms verlaten gebieden.
 
  Het zou schitterend zijn indien we hierin konden geholpen worden en ook de nodige medicijnen konden aankopen om de mensen daadwerkelijk “te hulp te schieten”.
We zijn hoopvol op weg maar het doel is nog niet bereikt! 
Slechte sanitaire voorzieningen, oorzaak van miljoenen doden per jaar… 
Een van de grootste problemen met betrekking tot de wereldgezondheidszorg is de grote armoede en de (zeer) slechte sanitaire voorzieningen. De vele ontlasting in open lucht en het niet beschikken over zuiver drinkwater lokken een reële en ernstige gezondheidsproblematiek uit. Een niet te ontkennen feit! Zonder constructieve oplossingen zullen de vele parasieten, de grote diversiteit aan tropische ziekten, hongersnood en chronische diarree (bij baby’s en kinderen) de gehele populatie in de sloppenwijken en de afgelegen dorpen blijven achtervolgen en negatief beïnvloeden. 
Ook hier willen we in meehelpen.
Ik kan u zeggen dat UNICEF bevestigt wat we zien… 
Ieder jaar sterven tientallen miljoenen kinderen aan diarree door gebrek aan sanitaire voorzieningen. Dagelijks sterven meer mensen als gevolg van gezondheidsproblemen die verband houden met slechte sanitaire voorzieningen dan dat ze sterven aan malaria, AIDS en de 5 meest dodelijke ziekten gecombineerd! Ongelofelijk maar waar! 
Het beïnvloedt momenteel meer dan een miljard mensen in de wereld waarvan de eerste slachtoffers altijd s ‘werelds allerarmste mensen zijn zoals in Bolivia, Haïti en andere zeer arme landen.
Dit is ook de reden waarom het bergdorp Manceau en de omliggende omgeving in het binnenland van Haïti, me ongeveer een jaar geleden een heel dringende noodkreet overbracht om hen te helpen om zuiver water te voorzien en om aan een goede riolering te geraken.
En deze problematiek wordt nog erger… 
Slechte hygiënische omstandigheden maken ook meisjes en vrouwen erg kwetsbaar. Het diepe besef van deze problematiek dringt pas echt goed door wanneer je vele jaren lang tewerk gaat in deze arme regio’s. Hierdoor begin je pas echt goed te begrijpen hoe groot het belang is om werkelijk te luisteren naar de vele (schrijnende) verhalen van talloze jonge moeders die hun kleine kinderen hebben verloren en/of zelf seksueel werden misbruikt als gevolg van dit probleem. 
O.a. de geschiedenis van Haïti zit volgeladen met dergelijke voorbeelden. Een deel hiervan werd ons pijnlijk duidelijk na de aardbeving in Haïti en de vele orkanen die het land herhaaldelijk verwoestten. De echte drama’s komen pas echt tot leven van zodra de eerste gearriveerde noodteams het land alweer na enkele weken verlaten zonder de infrastructuur van het land ten volle te hebben hersteld.
 Daarom ook is mijn Haïtiaans team nog steeds zeer actief werkzaam na de acute natuurrampen van de laatste jaren. Ons werk opende de weg naar inzicht en besef van deze chronische problematiek. Alsof het land nog niet genoeg geleden had, zaaide een kleine druppel van de cholera bacterie, één of andere tropische ziekte veroorzaakt door een parasiet of muggenbeet dood en vernieling doorheen de bevolking die de natuurrampen hadden overleefd daar ook de menselijke weerstand (Immuniteit) bij voedselarmoede een enorme “deuk” krijgt. Een gebrek aan voldoende nutritionele voeding bracht dan naast 100.000-den doden in Haïti als gevolg van de aardbeving een tienduizend doden aan Cholera. Hetzelfde zagen we op de Filipijnen… Tropische ziekten zaaiden dood en vernieling tot maanden na de Supertyfoon. En bovendien is er ook steeds een enorme toename van getraumatiseerde weeskinderen…..
 Het is daarom dat we naarstig op zoek zijn naar extra donaties! Als we nu met zijn allen bijleggen om de Hospitaal vrachtwagen terug in orde te brengen zouden we al een heel stuk onderweg zijn. Zeker als we ook nog door middel van enkele nobele giften blijvend zouden kunnen voorzien in de aankoop van de zo noodzakelijke geneesmiddelen. 
We hopen ten volle dit doel te kunne bereiken!
De beschreven problematiek met volle daadkracht bestrijden zal de kans verkleinen dat het genadeloos toeslaan van ziekte en dood continue en van heel nabij om de hoek blijft loeren. 
Zelfs het brengen van kleine ‘offers’ zoals het inleveren van een kopje koffie minder in een Starbucks ;). Het kan oprecht en echt een leven meer redden… Iets om over na te denken dus maar vooral om daad aan denken te koppelen 😉
Ieder leven is kostbaar en onvervangbaar. Genezing brengen is ons doel! 
 
Life matters!!! 
Met een zeer dankbaar hart en hartelijke groeten vanuit BOLIVIA.
 Rik en alle leden van onze “Doctors On Mission” Teams www.doctorsonmission.org
PS: Nieuwe foto’s zullen spoedig zichtbaar worden op Rik Celie (Facebook)
Back To Top